Nieuwsbrief januari 2019

NIEUWSBRIEF

Tuinders vereniging de Driessen
Nr. 1 2019
www.dedriessen.nl
tuindersverenigingdedriessen@gmail.com
en facebook Tuindersvereniging “DeDriessen”
Van de voorzitter:
Voor mij weer de taak om het seizoen af te trappen als voorzitter. Wat is
er weer veel gedaan in 2018: Er zijn bomen gekapt en er is een container
geplaatst, waar men heerlijk kan zitten en kletsen met mede tuinders.
Daar is ook al veel gebruik van gemaakt. De container zal dit jaar nog
verder worden aangekleed. Zo wordt er aan de achterkant een
insectenhotel gebouwd en er zal nog een terras worden aangelegd. Mooie
plannen dus voor komend jaar.
In 2018 zijn de volgende leden gestopt bij de vereniging:
Matthijs Vossen , Henk Loffeld, Agnieszka Bialek
Deze vrijkomende tuinen zijn ook weer bezet, mede namens de open dag,
waar zich toch weer enkele nieuwe leden zich hebben gemeld. Ook via
onze facebook pagina en website zijn er nieuwe leden aangemeld.
De volgende leden wil ik dan even aan jullie voorstellen en alle tuinders
plezier wensen bij onze vereniging:
Rob Dekkers , Jet Beukering, Timothy Smits , Wout Lelieveldt en Lusado
Holkenborg
Inmiddels staat het tuinseizoen 2019 voor de deur. Veel leden zijn al
heerlijk met voorbereidende werkzaamheden begonnen. Afgelopen weken
zijn er vele kruiwagens mest uitgereden op de tuinen .Met zijn allen gaan
we er een mooi en gezellig tuinjaar van maken.
Verderop staat een stukje van de terreincommissie. Houd uw agenda bij
de hand! De werkdagen zijn gepland.
Ceriel Bolwerk
Voorzitter
Van de terreincommissie:
Werkdagen
De voorjaars- en najaarswerkdag vinden plaats op respectievelijk 16
maart a.s. (bij slecht weer: 23 maart), van 9.30 tot 12.30 uur, en 9
november a.s. (bij slecht weer: 16 november), van 9.30 tot 12.30 uur.
Gaarne nodigen we alle leden ook uit voor de extra werkdag op 23
februari a.s. (bij slecht weer: 2 maart), van 9.30 tot 12.30 uur. Voordat
het nieuwe seizoen begint, willen we een extra inspanning leveren om de
singel tussen bos en tuinen te ontdoen van o.a. wilde bramen en daarmee
het pad weer begaanbaar te maken. Wij danken de leden van de
activiteitencommissie die eveneens aanwezig zullen zijn met koffie, thee,
chocomel en ander lekkers.
Onderhoud van de paden
Vanaf maart, zodra gras en grond niet meer te nat zijn, worden de paden
weer gemaaid. Zorg ervoor dat het gaas langs de paden onkruidvrij blijft.
Maaimachines zijn nog niet geschikt om dit onkruid kort te houden.
Inrichten en onderhoud van de tuinen
De terreincommissie gaat op veler verzoek de tuinen vaker controleren
om overlast voor buren te voorkomen. Bedenk dat de wijze waarop je de
eigen tuin inricht en onderhoudt, tot last voor de buren kan leiden. Let bij
de inrichting van de tuin erop dat, bijvoorbeeld, bouwwerken niet meer
dan 25% van het tuinoppervlak in beslag nemen, of dat bouwwerken,
hagen, bomen en struiken niet te dicht op de grens met de buren staan en
geen schaduw op de tuinen van de buren werpen. Voer regelmatig
onderhoud uit. Laat o.a. onkruid niet bloeien en houd de grond (een
smalle strook) die aan de buren grenst, vrij van onkruid. Let hierbij vooral
op woekerend meerjarig (on)kruid, zoals kweek, zevenblad, en
akkerwinde.
Wie door omstandigheden tijdelijk niet in de gelegenheid is de tuin
onderhouden, verzoeken we contact op te nemen met de voorzitter van
de terreincommissie. De commissie zal dan bekijken hoe en in welke mate
de helpende hand kan worden geboden.
Storten van organisch afval
Het storten van organisch tuinafval buiten de eigen tuin is slechts
toegestaan op de door het bestuur aangewezen plekken in het bos achter
het tuinencomplex. Twijgen en takken gaarne op de houtwallen
deponeren. Kunststof, bijvoorbeeld kunststof labels, opbinddraden of –
clips, uit de planten en struiken verwijderen alvorens te storten.
Jan Peil,
Voorzitter terreincommissie
Van de activiteitencommissie:
Voor de agenda:
GROENMOESMARKT 17 maart
Meer info volgt nog.
PASEN zaterdag 20 april, kosten 2 euro per kind
voor de kinderen en klein kinderen.
PLANTJESDAG zaterdag 4 mei
FIETSTOCHT langs tuinen van Overasselt, 2e week juni
Verzamelen bij Catharinahof .
OPEN DAG + BBQ zaterdag 31 augustus
Namens alle bestuursleden een fantastisch seizoen 2019!
Dinie van Tuijn secr.