Nieuwlidformulier

Wanneer u lid wilt worden, dan kunt u een email sturen naar tuindersverenigingdedriessen@gmail.com.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op of er nog een tuin vrij is en wat verder de mogelijkheden zijn.